Vår historia

Vår historia

I Norrmjöle-området är det svårt att hitta bra dricksvatten genom att gräva eller borra. Den höga järnhalten är det största problemet. Under nittio-talet öppnade Umeå Kommun en möjlighet för vattenföreningar att köpa kommunalt dricksvatten från Umeva (numera Vakin).

Dock fanns ingen möjlighet att få bidrag eller förmånliga lån. Efter några års förberedelser bildades Mjölebygdens Vattenförening 1999 och det stora grävprojektet från överlämningspunkten i Sörmjöle startade. Under år 2000 kopplades de första medlemmarna in. Att finansiera ett så stort grävprojekt och rejäl materialåtgång med bara medlemsinsatser gick inte , banklån där många medlemmar lämnade personlig borgen var nödvändigt. De första 10 åren präglades av svåra ekonomiska och juridiska utmaningar. Heroiska insatser av ett fåtal engagerade personer räddade föreningen från att duka under.

Med tiden växte medlemsantalet vilket förbättrade finanserna och numera har föreningen stabil ekonomi. Underhåll och investeringar bekostas med egna medel.