Styrelse & kontakt

Föreningens mailadress är mjolebygdens.vatten@gmail.com

Postadressen är Skatenvägen 14,  905 82 UMEÅ

Styrelsen:

Henry Franzén, ordförande   070-590 64 90 Medlemskommunikation

Håkan Karlsson, vice ordf. 070-313 50 44 Vattenmätare, dokumentation, ledningsnät & läckor.

 

Gunilla Nilsson, kassör 070-366 05 08 Fakturering & bokföring

Gunbritt Sandström, sekr Protokoll, ordning & reda

Erik Edlund, ledamot  070-666 16 03 Ingrävning, ledningsnät & läckor

Olof Stjernström, ledamot Framtidsfrågor & visioner

L-G Hampusson, ledamot

Robert Sandman, suppleant

Intresserad att bli medlem?

Skicka i så fall en intresseanmälan till mjolebygdens.vatten@gmail.com. 

I retur får du information och en blankett för medlemsansökan. När vi fått den senare underskriven i retur undersöker vi möjligheterna att ansluta din fastighet. Blir utfallet positivt frågar vi Vakin om vi får ansluta fastigheten. Vid klartecken fakturerar vi anslutningsavgift och förbereder grävning. När fakturan är betald gräver vi så snart vi har möjlighet, dock inte i tjälad mark.