Välkommen till

Mjölebygdens vattenförening

Kort om oss

Mjölebygdens Vattenförening, i Norrmjöle 2 mil söder om Umeå, köper dricksvatten från det kommunala bolaget Vakin. Överlämningspunkten finns vid E4 i Sörmjöle, därifrån har föreningen egna ledningar nedgrävda i marken. Första medlemmarna är inkopplade i Åheden, sedan Laxviken, Stenviken, Bettnes, Norrmjöle, Åkertjärn och Kläppsjön-området fram till Golfbyn. Inräknat medlemmarna i Golfbyns Vattenförening får över 500 hushåll sitt vatten via vår ledning.

Föreningen har ingen anställd personal utan styrelsen utför arbetet på ”halvideell” bas. Vid behov anlitas extern kompetens. Förutom tillsyn och skötsel av en stor vattenanläggning drivs alltid projekt som syftar till förbättringar. T ex pågår ett successivt utbyte av vattenmätare till en fjärravläst modell som dessutom är mer pålitlig. Under 2022 har vi blivit klara med en grundlig dokumentation av anläggningen där GPS-position har fastställts på föreningens samtliga ledningar, underbrunnar och servisventiler. Med hjälp av extern expertis är sedan en digital karta enligt branschens normer upprättad.

Vill du veta mer?

Genom att klicka på knappen nedan kan du läsa mer om vår vattenförening